ارسال از خطوط خدماتی

ارسال از خطوط خدماتی


طبق ابلاغیه شرکت ارتباطات سیار ایران از اول اردیبهشت ماه سال 92 ، سرشماره های ارسال پیامک به دو شاخه خدماتی و تبلیغاتی دسته بندی می شوند. شماره های خدماتی متعلق به شرکت ها ، دفاتر ، و سازمان هایی است که پیامک هایی با محتوای کلی ، مشخص و در محدوده کاری همان مجموعه برای مخاطبانی شناخته شده که خود درخواست دریافت این پیامک ها را داده اند ، ارسال می کنند و محتوای آن اطلاع رسانی و ارائه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است.


مهمترین نکته در استفاده از خطوط خدماتی برای ارسال پیامک، ممنوعیت اکید ارسال اس ام اس با محتوای تبلیغاتی است. بدین معنا که این پیامک ها تحت هیچ شرایطی قابل استفاده برای امور تجاری و تبلیغاتی نیست و همان گونه که گفته شد فقط می توان اطلاع رسانی و ارایه خدمات را به وسیله خطوط خدماتی انجام داد.


روش ارسال از خطوط خدماتی

از نظر فنی هیچ تفاوتی میان ارسال های خدماتی و تبلیغاتی وجود ندارد. تفاوت در ماهیت ارسال است. پس برای ارسال اس ام اس خدماتی می توانید همان گونه که به دفترچه خود پیامک تبلیغاتی می فرستید، عمل نمایید. توجه داشته باشید که در صورت انتخاب خط خدماتی خود، دسترسی شما به بانک های موبایل قطع می شود و مجاز به ارسال پیامک به این بانک ها نیستید. برای ارسال به بانک های موبایل باید خط تبلیغاتی خود را انتخاب نمایید.


برخی مشتریان