ارسال از روی نقشه

ارسال از روی نقشه


اینکه بتوانید پیامک را به جایی که می خواهید ارسال کنید، خوب به نظر می رسد. برای مانند، یک منطقه ویژه از شهر مثل بازار. در سامانه ارسال پیامک پاردیک این امکان برقرار است. از روی نقشه منطقه مورد نظر خود را گزینش کنید و تعداد شماره های ایرانسل و همراه اول آن را ببینید. با تفکیک شماره ها پیام خود را ارسال نمایید.


در ارسال از روی نقشه به این نکته توجه داشته باشید که در گزینش منطقه، همه دقت خود را بکار گرفته باشید. اگر محصول یا خدماتی ارایه می کنید که برای برخی مناطق مناسب است، پیام را به همان نقاط بفرستید. همواره این را به یاد داشته باشید: پیامک باید به دست کسی برسد که ممکن است به محتویات آن نیاز داشته باشد.


روش ارسال پیامک از روی نقشه

مانند همه روش های فرستادن اس ام اس انبوه تبلیغاتی در پنل پاردیک، این سیستم هم به هیچ سخت افزار یا نرم افزاری نیاز ندارد. با ثبت نام رایگان در سامانه، به این بخش هم دسترسی خواهید داشت. در منوی انتخاب شهر، یکی از شهرها را گزینش نمایید. پس از چند لحظه نقشه آن را خواهید دید. با حرکت نشانگر ماوس خود روی مناطق می توانید پنجره تعداد شماره های همراه اول و ایرانسل را مشاهده نمایید و سپس تعداد شماره ها را تفکیک کنید. متن خود را نوشته و پیام را بفرستید.


برخی مشتریان