ارسال پیام صوتی

ارسال پیام صوتی


پنل ارسال پیامک پاردیک دارای سیستم ارسال پیام صوتی به صورت انبوه است. در این روش ارسال می توانید فایل صوتی خود را در پنل بارگذاری کنید و سپس آن فایل را در یک لحظه برای مخاطبین خود ارسال نمایید. یکی از مهمترین مشخصه های پیام صوتی این است که (احساس) در آن قابل لمس است. بدین معنا که می توان با استفاده از صوت، موسیقی و لحن، مخاطب را تحت تاثیر قرار داد.


صدا و صوت ضبط شده را می توان به کلیه شماره های همراه (همراه اول، ایرانسل، تالیا، رایتل) و همه شماره های تلفن ثابت کشور ارسال نمود. تلفن مخاطب شما زنگ می خورد و در صورت پاسخ دادن، صوت مورد نظر شما برای وی پخش می شود. این سیستم هم دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه پیام های صوتی ناموفق است.


روش های ارسال پیام صوتی انبوه

ارسال پیام صوتی انبوه از پنل ارسال پیامک پاردیک بسیار ساده است. کافی است فایل صوتی مورد نظر خود را از قبل آماده کرده باشید. در واقع آماده سازی این فایل مهمترین بخش کار است. پیام شما باید حاوی اطلاعات کافی برای شناساندن کسب و کار یا پیشنهاد شما باشد. فایل را در پنل آپلود کرده و مخاطبین خود را گزینش و ارسال کنید.

فایل های مورد تایید باید با فرمت MP3 و یا WAV و بهتر است دارای مشخصات 8000hz,16kb,Mono باشد. امکان ارسال از طریق بانک های موبایل مشاغل، کدپستی، ارسال از فایل و... در این روش مهیا است.


برخی مشتریان