امکانات پیشرفته پنل پیامک

امکانات پیشرفته پنل پیامک پاردیک

سامانه ارسال پیامک پاردیک دارای بخشی با عنوان امکانات پیشرفته است

امکانات پیشرفته پنل برای همه کاربران و به صورت رایگان فعال است

پاسخگوی خودکار

اگر نیازمند سیستمی هستید که پاسخ به مشتریان را به صورت اتوماتیک ارسال نماید، بخش پاسخگوی خودکار پنل ابزار مناسبی برای شما است.

در این سیستم، مشتری با ارسال کلممه کلیدی که شما مشخص نموده اید، پاسخ مناسب را دریافت خواهد کرد. محدودیتی در تعداد این پاسخگویی وجود ندارد.

  • تعداد نامحدود ساخت پاسخ
  • امکان ویرایش پس از ایجاد سیستم
  • پاسخ براساس کلمات کلیدی
  • ارایه گزارش ارسال
  • امکان تعیین شماره گیرنده و فرستنده

در این سیستم با تعریف کلمه کلیدی مشخص برای مخاطب خود می توانید پاسخ مناسب را نیز برای آن مشخص نمایید. برای مانند، با ارسال کلمه قیمت لیست قیمت ها به صورت اتوماتیک برای درخواست کننده ارسال می شود. می توانید برای اطمینان از رسیدن پیامک به درخواست کننده از خطوط خدماتی استفاده نمایید. هزینه پیامک ها در این سرویس مانند سایر پیامک ها است که در پروفایل شما قابل دیدن است. این سیستم راهکاری کارآمد برای صرفه جویی در وقت و هزینه شما است تا به وسیله پیامک توضیحات لازم را به صورت اتوماتیک برای مخاطب ارسال نمایید و در امر اطلاع رسانی به مشتریان خود موفق تر باشید.

ثبت نام آنلاین پنل پیامک پاردیک

ثبت نام در پاردیک شاپ رایگان و به صورت آنلاین انجام می شود. برای ثبت نام روی تصویر کنار این متن کلیک فرمایید.