تعرفه افزایش فالوور اینستاگرام

تعرفه پنل افزایش فالوور اینستاگرام

تعرفه های ثابت

تعرفه ثبت نام

پنل افزایش فالوور اینستاگرام با ارزش 5000 تومان قابل ثبت نام است. این مبلغ به صورت یکبار پرداخت می باشد.

کمتر از 4 هزار فالوور به ازای هر 1000 نفر معادل 550,000 ریال

کمتر از 5 هزار فالوور تا 9 هزار به ازای هر 1000 نفر معادل 500,000 ریال

بیشتر از 10 هزار فالوور به ازای هر 1000 نفر معادل 450,000 ریال

ثبت نام آنلاین

ثبت نام به صورت آنلاین انجام می شود. برای ثبت نام روی تصویر کنار این متن کلیک فرمایید.