سیستم کدخوان

سیستم کدخوان


یکی از خدمات ویژه سامانه پیامک پاردیک که می تواند در زمینه کنترل و ارایه گارانتی به مشتریان به کار آید، سیستم کدخوان است. به کمک این سیستم می توانید با ارسال شماره سریال یا گارانتی نامه کالا اعتبار سنجی آن را انجام دهید.


در این سیستم، مشتری با ارسال سریال نامبر یا شماره کارت گارانتی محصول می تواند از اعتبار آن مطمئن شده و نیز از اطلاعات مربوط به آن مانند مدت زمان یا شرایط گارانتی کالا آگاه گردد.


روش استفاده از سیستم کدخوان پیامکی

در بخش امکانات پیشرفته پنل، منوی کدخوان قرار دارد. با ایجاد یک مجموعه تازه کار آغاز می شود. سپس با تعیین شماره ارسال و دریافت پیامک مشخص می شود که کدام شماره های شما این وظیفه را برعهده خواهند داشت. با تنظیم و بارگذاری فایل حاوی شماره سریال یا شماره های گارانتی با ارسال این شماره ها توسط مشتری، پیامک با متن دلخواه شما برای وی ارسال می گردد. اگر مشتری، شماره را دوباره ارسال نماید پیامک دیگری برای وی ارسال می شود و مشتری را از تکراری بودن درخواست وی آگاه می سازد. به همین سادگی!


برخی مشتریان